سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیته تحقیق و تالیف کانون نهج البلاغه 
عضو دائم 
2000/03/20 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کانون های فرهنگی سپاه تبریز 
عضو شورا 
2001/05/26 
2003/05/27 
اجرائی  
همکاری 
حوزه علمیه تبریز 
مشاور و مدرس  
2001/09/23 
ادامه دارد 
مشاوره و راهنمائی 
همکاری 
حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی 
مدیر پژوهش  
2011/01/21 
2013/01/20 
پژوهشی  
همکاری 
مؤسسه آموزش عالی الزهراء 
مشاور  
2013/02/19 
ادامه دارد 
مشاوره پایان نامه  
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی خواهران 
داور  
2012/02/20 
ادامه دارد 
داوری جشنواره ها و فراخوان ها  
همکاری 
پژوهش نامه تربیت 
داوری  
2013/02/19 
ادامه دارد 
داوری مقالات  
همکاری 
مؤسسه پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) 
پژوهشگر  
2010/02/20 
2012/02/20 
پژوئهش در فرهنگ نامه علوم انسانی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی خواهران 
عضو شورا 
2013/02/19 
ادامه دارد 
شورای علمی- پژوهشی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی 
دبیر گروه های پژوهشی  
2010/02/20 
2011/02/20 
مدیریت پژوهش  
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی 
دبیر گروه های پژوهشی  
2010/02/20 
2011/02/20 
مدیریت پژوهش  
همکاری 
مجله علمی تخصصی سبک زندگی اسلامی 
داور 
2014/05/14 
ادامه دارد 
داوری  
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
2010/09/23 
2011/06/04 
بدایه الحکمه 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
2001/05/22 
2002/04/23 
معالم الدین 
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
2005/09/24 
2006/06/04 
نهایه الحکمه 
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
2004/09/22 
2005/06/05 
مکاسب محرمه 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
2000/09/22 
2001/06/04 
حاشیه تهذیب 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
2011/01/24 
ادامه دارد 
المنطق 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
2011/01/25 
2011/06/04 
بدایه المعارف 
تدریس 
حوزه ولی عصر تبریز 
مدرس 
2011/09/24 
2012/06/03 
شیعه در اسلام 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
2012/09/22 
ادامه دارد 
بدایه الحکمه 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
2012/09/22 
ادامه دارد 
نهایه الحکمه 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
2013/01/20 
ادامه دارد 
فرائد الاصول 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
2012/09/22 
2012/12/22 
کلیات فی علم الرجال 
تدریس 
حوزه طالبیه تبریز 
مدرس 
2013/01/23 
ادامه دارد 
محاضرات فی الالهیات 
تدریس 
حوزه علمیه صادقیه تبریز 
مدرس 
2012/09/22 
ادامه دارد 
دروس فی علم الاصول 
تدریس 
حوزه علمیه صادقیه تبریز 
مدرس 
2011/01/24 
ادامه دارد 
روان شناسی تربیتی 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
2011/09/24 
ادامه دارد 
انسان شناسی 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
2011/09/24 
2011/12/26 
اصول و مبانی آموزش و پرورش 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
2012/01/21 
ادامه دارد 
تربیت در اسلام 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
2011/09/24 
ادامه دارد 
علم النفس 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
2013/01/20 
2013/06/03 
اصول و مبانی آموزش و پرورش 
تدریس 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
مدرس 
2011/09/24 
ادامه دارد 
کلیات فلسفه 
تدریس 
واحد علوم و تحقیقات استان آذربایجان شرقی 
مدرس 
2014/02/16 
ادامه دارد 
علم النفس یا روان شناسی فلسفی 
تدریس 
دانشگاه تبریز 
مدرس 
2014/02/11 
 
علم النفس یا روان شناسی فلسفی 
تدریس 
دانشگاه مدنی آذربایجان 
مدرس 
2014/02/06 
 
تربیت در اسلام 2 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
2006/06/24 
2007/06/24 
الشواهد الربوبیه 
همکاری 
موسسه پژوهشی طلاب تبریز 
مسئول امور ادارى 
2004/03/20 
2006/02/20 
اجرائی 
همکاری 
موسسه پژوهشی طلاب تبریز 
مسئول امور اداری 
 
 
اجرائی 
همکاری 
کمیته تحقیق و تالیف کانون نهج البلاغه 
عضو دائم کمیته تحقیق 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه تبريز 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
حوزه قم  
مدرس 
 
 
فلسفه ، فقه