تبریک شروع سال تحصیلی به طلاب و دانشجویان هم بحث خویش
85 بازدید
تاریخ ارائه : 9/8/2013 8:58:00 AM
موضوع: سایر

با سلام به دانش پزوهان محترم شروع سال تحصیلی 93-92 را تبریک عرض می نمایم.

در چشمه فکر غوطه خوردم دوش        کاندر قفس سینه به دل دادم گوش

می گفت گر اومی طلبی با جان کوش    کاند پس این پرد نهان باشد روش