فهم ارسطو از مثل افلاطونی
73 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره هم ارسطو از نظریه مثل استادش افلاطون می باشد.