بررسی توانمندی ها و کاستی های فلسفه های تعلیم و تربیت اسلامی در ایران معاصر بر اساس بایسته های تحول گرایی در تعلیم و تربی
59 بازدید
محل نشر: چهارمین همایش فلسفه تربیت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد و بررسی فلسفه رسمی تربیت