اصول و مبانی آموزش و پرورش
68 بازدید
محل ارائه: دانشگاه تبریز
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه مبانی نظری آموزش و پرورش و راهبردهای عملیاتی در آن مشخص می شود.
دانلود