انسان شناسی تطبیقی
63 بازدید
محل ارائه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزوه انسان از نظر اسلام و مکاتب غربی مورد مقایس قرار می گیرد.
دانلود