کلیات فلسفه
60 بازدید
محل ارائه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مبانی فسلفی لازم برای علوم انسانی طرح شده است.