آثار تربیتی طرح های تصویری نوشت افزار
61 بازدید
مصاحبه کننده : رضوانی فر
محل مصاحبه : رادیو تبریز- استودیو خانواده
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو تبریز
تاریخ نشر : Sep 19 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

آثار تربیتی مخربی مانند خشونت زایی برای برخی تصاویر وجود دارد .