شاخص های خانواده خوشبخت
60 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : مرتضوی
محل مصاحبه : رادیو تبریز- استودیو خانواده
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدا و سیمای استان اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Oct 31 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

شاخص هایی مانند هم  راهی و هم مقصدی مطرح است که سیستم ایمنی خانواده را تقویت می کند.