مسئولیت پذیری
58 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : امجدی
محل مصاحبه : سیمای تبریز- سحریز خیر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدا و سیمای استان اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Nov 3 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

چرا باید مسئولیت پذیر بود؟