فلسفه ماندگاری عاشورا2
56 بازدید
مصاحبه کننده : امجدی
محل مصاحبه : سیمای تبریز- سحریز خیر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدا و سیمای استان اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Nov 10 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0