عوامل خرافه بافی
62 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : حسن پور
محل مصاحبه : رادیو تبریز- خط جوانی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدا و سیمای استان اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Nov 20 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

عامل های روانی مانند ترس و  توجیه شکست ها