قضاوت در مورد دیگران
65 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : مرتضوی
محل مصاحبه : استودیو خانواده
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدا و سیمای استان اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Dec 5 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

آثار قضاوت و عوامل پیشگیری