فخر و افتخار
64 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : امجدی
محل مصاحبه : سحریز خیر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدا و سیمای استان ذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Jan 26 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

فخر غیر از افتخار است