علم یا تجربه
63 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : امجدی
محل مصاحبه : سحریز خیر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدا و سیمای اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Feb 16 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

علم طرح است و تجربه اجراء